Hver forestilling med Borgerteatret tar utgangspunkt i et overordnet tema, som for eksempel integrering, psykisk helse, kriminalitet eller fattigdom.

Oslo Nye er hele byens teater, og Borgerteatret skal leve opp til denne visjonen. Teater er i utgangspunktet en demokratisk og sosial kunstform, der mennesker samles for å lytte og reflektere. Med aktuelle tema og god historiefortelling som hovedpremiss, ønsker vi at flere av hovedstadens innbyggere skal finne veien inn i teaterverdenen.

Oslo Nye Borgerteatret skal være teater som ikke snakker om, men med mennesker. Vi tror på teatret som kunstform, men også som samfunnspolitisk arena med lav dørterskel. Det ene utelukker ikke det andre. Dypest sett handler det om å menneskeliggjøre den offentlige debatten.

Kunstnerisk leder for Oslo Nye Borgerteatret, Ilene Sørbøe, har fått med seg Sandeep Singh, Lena Lindgren, Sissel Gran og Lisa Esohel Knudsen i et kunstnerisk råd som skal diskutere de etiske prinsippene Borgerteatret er grunnet på, være sparringspartnere og sette tema for forestillingene.

Oslo Nye Borgerteatret er et ideelt drevet teater og billettene til en borgerteaterforestilling er gratis.

FOTSPOR var Borgerteatrets første forestilling. Den hadde urpremiere lørd. 23. september 2023 på Oslo Nye Teater. 27. januar 2024 ble den tatt opp igjen.
Les om FOTSPOR

VANLIGE RABATTER

Grupperabatt: Gis ved kjøp av minimum 10 billetter. Vi sender deg billettene kostnadsfritt hvis dette avtales ved bestilling.

Rabatt for pensjonister, trygdede og vernepliktige.

Ca. 50% rabatt for barn t.o.m. 16 år/ studenter/ skoleelever i videregående skole. Gjelder oppsetninger på Hovedscenen og Centralteatret (NB! gjelder ikke gjestespill).

OBOS-rabatt (gjelder ikke oppsetninger i Trikkestallen).

Opplys om rabatt-type ved billettbestilling.