Oslo Nye Borgerteatret lager teater der mennesker som vanligvis ikke står på en scene, forteller sine historier. De er ikke skuespillere, men står på scenen i kraft av seg selv og med sine erfaringer. Hver forestilling tar utgangspunkt i et overordnet tema, som for eksempel integrering, psykisk helse, kriminalitet eller fattigdom.

Oslo Nye er hele byens teater, og Borgerteatret skal leve opp til denne visjonen. Teater er i utgangspunktet en demokratisk og sosial kunstform, der mennesker samles for å lytte og reflektere. Med aktuelle tema og god historiefortelling som hovedpremiss, ønsker vi at flere av hovedstadens innbyggere skal finne veien inn i teaterverdenen.

Oslo Nye Borgerteatret skal være teater som ikke snakker om, men med mennesker. Vi tror på teatret som kunstform, men også som samfunnspolitisk arena med lav dørterskel. Det ene utelukker ikke det andre. Dypest sett handler det om å menneskeliggjøre den offentlige debatten.

Kunstnerisk leder for Oslo Nye Borgerteatret, Ilene Sørbøe, har fått med seg Sandeep Singh, Lena Lindgren, Sissel Gran og Lisa Esohel Knudsen i et kunstnerisk råd som skal diskutere de etiske prinsippene Borgerteatret er grunnet på, være sparringspartnere og sette tema for forestillingene.

Oslo Nye Borgerteatret er et ideelt drevet teater, deltagerne i en forestilling får ikke lønn og billettene koster ikke noe for publikum.

Urpremiere 23. september 2023 på Oslo Nye Hovedscenen

VANLIGE RABATTER

Grupperabatt: Gis ved kjøp av minimum 10 billetter. Vi sender deg billettene kostnadsfritt hvis dette avtales ved bestilling.

Rabatt for pensjonister, trygdede og vernepliktige.

Ca. 50% rabatt for barn t.o.m. 16 år/ studenter/ skoleelever i videregående skole. Gjelder oppsetninger på Hovedscenen og Centralteatret (NB! gjelder ikke gjestespill).

OBOS-rabatt (gjelder ikke oppsetninger i Trikkestallen).

Opplys om rabatt-type ved billettbestilling.