Om FOTSPOR

I Borgerteatrets første forestillingen vil ni unge mennesker mellom 16 og 26 år fortelle oss om sine fotspor, fotspor som har ført dem dit de er i dag.

En har fotspor i psykiatrien bak seg, en som løpegutt for narkotikasalg og flere har fotspor i barnevernet. Men det finnes også fine fotspor, som første time på et dansestudio eller som minnet om en kjærlig far som ikke lenger lever. En har gått skritt som har gjort han til forfatter, og en har mange fotspor bak seg på Holmlia – hjemstedet som han elsker.

Alle fotsporene har uansett brakt disse ni unge menneskene til Oslo Nye Teaters hovedscene. Felles for dem er at de er osloborgere og at de skal opptre med sin historie for første gang.

Oslo Nye Borgerteatret er ideelt drevet og billettene til borgerteaterforestillingene er gratis for publikum.

NB
: Selv om billettene er gratis, så må de bestilles.

Forestillingen vil bli tegnspråktolket.

ETTER FORESTILLING:
Etter forestilling den 23. september vil det bli anledning for publikum til å stille spørsmål.

Urpremiere 23. september 2023 på Oslo Nye Hovedscenen

Om Borgerteatret:

Hver forestilling tar utgangspunkt i et overordnet tema, som for eksempel integrering, psykisk helse, kriminalitet eller fattigdom.

Oslo Nye er hele byens teater, og Borgerteatret skal leve opp til denne visjonen. Teater er i utgangspunktet en demokratisk og sosial kunstform, der mennesker samles for å lytte og reflektere. Med aktuelle tema og god historiefortelling som hovedpremiss, ønsker vi at flere av hovedstadens innbyggere skal finne veien inn i teaterverdenen.

Oslo Nye Borgerteatret skal være teater som ikke snakker om, men med mennesker. Vi tror på teatret som kunstform, men også som samfunnspolitisk arena med lav dørterskel. Det ene utelukker ikke det andre. Dypest sett handler det om å menneskeliggjøre den offentlige debatten.

Kunstnerisk leder for Oslo Nye Borgerteatret, Ilene Sørbøe, har fått med seg Sandeep Singh, Lena Lindgren, Sissel Gran og Lisa Esohel Knudsen i et kunstnerisk råd som skal diskutere de etiske prinsippene Borgerteatret er grunnet på, være sparringspartnere og sette tema for forestillingene.

Oslo Nye Borgerteatret er et ideelt drevet teater og billettene til en borgerteaterforestilling er gratis.

VANLIGE RABATTER

Grupperabatt: Gis ved kjøp av minimum 10 billetter. Vi sender deg billettene kostnadsfritt hvis dette avtales ved bestilling.

Rabatt for pensjonister, trygdede og vernepliktige.

Ca. 50% rabatt for barn t.o.m. 16 år/ studenter/ skoleelever i videregående skole. Gjelder oppsetninger på Hovedscenen og Centralteatret (NB! gjelder ikke gjestespill).

OBOS-rabatt (gjelder ikke oppsetninger i Trikkestallen).

Opplys om rabatt-type ved billettbestilling.