juni
06.06
Centralteatret
07.06
Centralteatret
07.06
Centralteatret
Teaterkjeller'n
08.06
Centralteatret
08.06
hovedscenen
08.06
Centralteatret
Teaterkjeller'n
09.06
Centralteatret
09.06
hovedscenen
09.06
Centralteatret
Teaterkjeller'n
09.06
Centralteatret
Teaterkjeller'n
10.06
hovedscenen
10.06
Centralteatret
10.06
Centralteatret
Teaterkjeller'n
10.06
Centralteatret
Teaterkjeller'n
11.06
Centralteatret
Teaterkjeller'n
13.06
Centralteatret
14.06
Centralteatret
14.06
Centralteatret
Caféscenen
14.06
Centralteatret
Teaterkjeller'n
15.06
Trikkestallen
15.06
Centralteatret
Caféscenen
15.06
Centralteatret
Caféscenen
15.06
Trikkestallen
15.06
Centralteatret
Teaterkjeller'n
15.06
Centralteatret
Teaterkjeller'n
15.06
Centralteatret
Teaterkjeller'n
16.06
Centralteatret
Teaterkjeller'n
16.06
Centralteatret
Caféscenen
16.06
Trikkestallen
16.06
Centralteatret
Teaterkjeller'n
16.06
Centralteatret
Teaterkjeller'n
16.06
Centralteatret
Caféscenen
17.06
Centralteatret
Teaterkjeller'n
17.06
Trikkestallen
17.06
Centralteatret
Caféscenen
17.06
Centralteatret
Teaterkjeller'n
17.06
Centralteatret
Caféscenen
17.06
Centralteatret
Teaterkjeller'n
18.06
Centralteatret
Teaterkjeller'n
18.06
hovedscenen
23.06
Centralteatret
Teaterkjeller'n
23.06
Centralteatret
Teaterkjeller'n
24.06
Centralteatret
Teaterkjeller'n
25.06
Centralteatret
Teaterkjeller'n
VANLIGE RABATTER

Grupperabatt: Gis ved kjøp av minimum 10 billetter. Vi sender deg billettene kostnadsfritt hvis dette avtales ved bestilling.

Rabatt for pensjonister, trygdede og vernepliktige.

Ca. 50% rabatt for barn t.o.m. 16 år/ studenter/ skoleelever i videregående skole. Gjelder oppsetninger på Hovedscenen og Centralteatret (NB! gjelder ikke gjestespill).

OBOS-rabatt (gjelder ikke oppsetninger i Trikkestallen).

Opplys om rabatt-type ved billettbestilling.