Hvordan står det egentlig til med den norske kriminalomsorgen? Gjør vi oss fortjent til å bruke ordet omsorg om måten vi behandler de kriminelle på?

I Borgerteatrets andre forestilling FENGSELSFUGL, vil innsatte og ansatte ved norske fengsler fortelle om livet på innsiden av murene. Og en pårørende vil fortelle om livet på utsiden – uten en far. Hvilke valg har de innsatte tatt på sin vei som førte dem hit? Kunne samfunnet ha reddet dem før det gikk galt eller fortjener de å bli sperret inne? Og hva gjør det egentlig med et menneske å bli fratatt sin mest grunnleggende rett; nemlig friheten?

Det blir røverhistorier og solskinnsøyeblikk, sorgen over en tapt fremtid og lengselen etter et A4-liv, knuste drømmer og livsbejaende håp. Noen av dem som står på scenen sitter fortsatt inne, noen har vært ute noen år og forsøker å leve et normalt liv på utsiden og noen har Oslo Fengsel som arbeidsplass. Felles for dem alle er at de er osloborgere med noe på hjertet som de ønsker å dele. Og nettopp det er kjernen i Borgerteatret: At publikum skal få møte mennesker som lever i byen vår, men som vi kanskje ikke så ofte lytter til.

Ifølge ordboka er fengselsfugl et spøkefullt uttrykk for en person som har sittet i fengsel (flere ganger). Fengselsfugl inneholder et paradoks, da fengsel er en bygning som stenger mennesker inne – og fratar dem sin frihet, mens fugl er noe vi forbinder med å kunne fly – det vil si å være fri.

Borgerteatret er et ideelt drevet teater. Billettene til forestillingen FENGSELSFUGL er gratis, men må bookes gjennom Ticketmaster.

Forestillingen etterfølges av en kort samtale, hvor det blir anledning til å stille spørsmål til de medvirkende.

Regi: Ilene Sørbøe.

Spilles 25. mai 2024 på Oslo Nye Teater (hovedscenen)

VANLIGE RABATTER

Grupperabatt: Gis ved kjøp av minimum 10 billetter. Vi sender deg billettene kostnadsfritt hvis dette avtales ved bestilling.

Rabatt for pensjonister, trygdede og vernepliktige.

Ca. 50% rabatt for barn t.o.m. 16 år/ studenter/ skoleelever i videregående skole. Gjelder oppsetninger på Hovedscenen og Centralteatret (NB! gjelder ikke gjestespill).

OBOS-rabatt (gjelder ikke oppsetninger i Trikkestallen).

Opplys om rabatt-type ved billettbestilling.