Nå utvider vi tilbudet og vil at akkurat DU skal søke.

Unge Nye Teater er et gratistilbud for barn og unge i Oslo, hvor man kan lære hvordan en forestilling blir til, formidling av historier på scenen og om teatermaskineriet.

Som elev ved Unge Nye Teater deltar man på Klubbkveld en gang i uken.
Dette er vanligvis fra 1-1,5 time på ettermiddagen på hverdager mellom kl. 16-21.
Her følges man opp av instruktører og lærer om teaterfaget.
Vi jobber med stemmebruk, rollearbeid, skapende arbeid, verbal og ikke-verbal kommunikasjon, improvisasjon, samarbeid, konsentrasjon og mye mer! Ikke minst er det et stort fokus på trygghet og at teater skal være gøy.

I tillegg vil det settes opp produksjoner tilknyttet barne- og ungdomsteatret. Disse produksjonene vil være av ulikt omfang, noen vil mange kunne delta i, andre vil kun ha plass til få. Vi har en ambisjon om at alle skal få prøve seg på scenen.

Alle mellom 8 og 16 år, født i perioden 2008-16, kan søke om plass ved Unge Nye Teater.
Dette er et sammenhengende tilbud der man beholder plassen videre frem til og med året man fyller 18.
Unge Nye Teater er delt inn i ulike grupper basert på alder. Disse vil ha Klubbkveld på forskjellige dager og/eller tidspunkt. Vi har dessverre ikke mulighet til å ta hensyn til individuelle behov med tanke på disse tidspunktene.

Unge Nye Teater har også en gruppe som jobber med teaterteknikk. Her er aldersgrensen 10 år. Det er svært få plasser på det tekniske tilbudet og vi har i utgangspunktet ikke opptak denne høsten.

Vil du være med i Unge Nye?
Fristen for å søke om plass er: 1. juni.

Dette må du gjøre:
Følg lenken og fyll ut skjemaet.

Seleksjonsprosessen foregår ved loddtrekning, med unntak av alders- og kjønnskvotering. Videre oppfordres det til å søke på nytt dersom man ikke får plass første gang. Tidligere søknader vil fortsatt være gjeldende ved ny søknad, dermed øker sjansene hvert påfølgende år.

Alle vil få svar på opptak for høsten 2024 innen uke 23.

Vi oppfordrer alle barn og unge til å søke. Uansett hvem du er. Du behøver ikke vite noe om teater på forhånd!

For de som får plass vil oppstart være uke 35.

Har du spørsmål? Send en e-post til Ida Nordskaug, administrativ leder for Unge Nye Teater ida.nordskaug@oslonye.no

Oppmøteadresse:
Trikkestallen
Torshovgata 33.

Vi sees!

VANLIGE RABATTER

Grupperabatt: Gis ved kjøp av minimum 10 billetter. Vi sender deg billettene kostnadsfritt hvis dette avtales ved bestilling.

Rabatt for pensjonister, trygdede og vernepliktige.

Ca. 50% rabatt for barn t.o.m. 16 år/ studenter/ skoleelever i videregående skole. Gjelder oppsetninger på Hovedscenen og Centralteatret (NB! gjelder ikke gjestespill).

OBOS-rabatt (gjelder ikke oppsetninger i Trikkestallen).

Opplys om rabatt-type ved billettbestilling.