Oslo Nye - Hele byens teater

Kjøp billetter
Kjøp billetter

Historikk

Arkiv

Historikk

Teatret startet salget av billetter til Ibsens Vildanden 20. juni 1942

Hovedscenen og selskapet

 •  20. november 1918 – A/S Det Nye Teater stiftet, med Staten som største aksjonær.
 • Mai 1924 vedtok representantskapet i A/S Det Nye Teater forslag om å kjøpe Rosenkrantzgt. 10, rive den gamle bebyggelsen og reise teatret på denne tomten.
 • Grunnsteinen til teaterbygningen ble lagt den 15. oktober 1927. Kranselag ble holdt den 3. august 1928.
 • 26. februar 1929 ble Ved rikets port, første del av en Hamsun-trilogi, spilt i Rosenkrantzgt. 10. De to påfølgende dagene fulgte Hamsuns Livets spill og Aftenrøde.
 • 1. september 1959 ble A/S Scenekunst på kommunalt initiativ slått sammen med Folketeatret i et nytt selskap, Oslo Nye Teater A/S, med hovedscene i Det Nye Teaters lokale – Rosenkrantzgt. 10.
 • 1967-1986 Oslo kommune tok det fulle økonomiske ansvaret for teatret. Teatersjef Toralv Maurstad (1967-78), gjorde teatret om til en ren komediescene.
 • 1986-1999 Staten er bidragsyter til driften av teatret, sammen med Oslo kommune.
 • I 1999 trakk Staten seg ut som økonomisk støttespiller. Oslo Nye Teater var svært nær konkurs, men Oslo kommune tok igjen ansvar for Oslo Nye Teaters videre økonomiske drift.

A/S Det Nye Teater ble stiftet etter initiativ av forfatterne Johan Bojer og Peter Egge, med formål å støtte nyere norsk dramatikk. Seks år senere, da selskapet kjøpte Rosenkrantzgt. 10, ble arkitektene Gudolf Blakstad og Jens Dunker engasjert og de prosjekterte et betongbygg i forenklet nyklassisisme, på vei over til funksjonalisme, med en heisscene i et høyt scenehus (p.g.a. en trang tomt). Heisen er fullt operativ den dag i dag, og som den eneste sceneheisen i Nord-Europa er den med på å gi Oslo Nye Hovedscenen særpreg. For å sikre teatret de beste og mest moderne bygningstekniske, scenetekniske og akustiske forhold, ble det engasjert spesialister både fra Norge og fra utlandet. Etter tre år stod teaterhuset ferdig klart til bruk, og teatret åpnet dørene for publikum. I mellomtiden hadde teatrets første premiere funnet sted, i provisoriske lokaler på Lillestrøm, 15. september 1928. Med daværende sjef Ingolf Schanche i tittelrollen satte teatret opp Hamlet. Det nye teaterbygget ble åpnet den 26. februar 1929 med Hamsuns stykke Ved Rikets Port. De neste to dagene fulgte teatret opp med to nye premierer: Livets spill og Aftenrøde fra samme Hamsun-trilogi. På grunn av vanskelige økonomiske forhold ble teatrets program oppgitt etter et par sesonger, og i 1937 ble hele teaterdriften overtatt av et nytt selskap, A/S Scenekunst, som ble stiftet av skuespiller Victor Bernau. Det Nye Teater ble et privat underholdningsteater. Først i 1947 førte teatersjef Axel Otto Normann igjen teatret tilbake til dets opprinnelige kunstneriske mål. Repertoaret besto av klassiske skuespill, moderne dramatikk (bl.a. norsk), underholdningsstykker, operetter og operaer. I denne perioden fikk Det Nye Teater økonomiske bidrag fra Oslo kommune. A/S Oslo Nye Teater ble i 1959 stiftet, etter initiativ fra Oslo kommune, som innebar at A/S Scenekunst og Folketeatret ble slått sammen. I 1967 overtok Oslo kommune det fulle økonomiske ansvaret for driften og den nye teatersjefen Toralv Maurstad, gjorde Oslo Nye Teater til en ren komediescene. Fra 1986 fikk teatret også bidrag fra Staten, en ordning som opphørte i 1999 da Oslo kommune igjen overtok ansvaret på egenhånd. I 1994/95 ble det under ledelse av arkitektene Kristin Jarmund og Ola Helle forestatt en omfattende oppgradering av publikumsområdene. Bygningen ble tilbakeført til sin opprinnelige og elegante funkisstil samtidig som man tilførte nye løsninger og moderne elementer. Teatret fremstår i dag som et moderne teater med en lokal forankring til Oslo by, og tilbyr sitt publikum et repertoar preget av ny dramatikk, både norsk og internasjonal, og har slik sett knyttet tråder tilbake til teatrets opprinnelige målsetting.

Oslo Nye Centralteatret

 • 1780 Det Dramatiske Selskab stiftet, og siden har det vært teaterdrift på eiendommen..
 • 1826 Søylesalen; ball- og festlokale for Det dramatiske selskab bygget (I dag utgjør søylehallen skuespillerfoaje og garderober på Oslo Nye Centralteatret).
 • 1897 Teatersalen ombygget av Nationaltheatrets arkitekt Henrik Bull.
 • 1971 Oslo Nye Teater tok over driften av Centralteatret.

Centralteatrets bygning ligger på en teaterhistorisk tradisjonsrik tomt. I midten av 1700-årene lå det her et Gevæxthus, som ble innredet til konsertsal også benyttet til private teaterforestillinger. I 1780 ble det dramatisk selskab Dramatiken dannet, og siden den gang ble det spilt teaterforestillinger på dette stedet. Gevæxthuset ble i 1802 erstattet med en teaterbygning med plass for 500 tilskuere, tegnet av Jørgen Henrik Rawert. Bygningen fikk navnet Dramatiken. I 1826 ble det som tilbygg til teatret oppført en søylesal, som ball- og festlokale for Christiania Dramatiske Selskab. Salen er bevart og fungerer i dag som skuespillerfoajé og garderober. I slutten av 1880-årene ble det reist en ny bygning, oppført etter tegninger av arkitekt Herman N. Backer. Der drev Kristiania Actiebryggeri forlystelseslokalet «Alhambra», på folkemunne kalt «Ølhambra». Teatersalen ble ombygget av Nationaltheatrets arkitekt Henrik Bull i 1897, og frem til 1899 drev skuespillerparet Alma og Johan Falstrøm teatervirksomheten under navnet Centralteatret. Harald Otto kjøpte teatret i 1902, og var dets eier og sjef til 1928. Fra 1928 til 1959 ble teatret ledet av far og sønn, Reidar og Harald Otto. Bygningen fremsto i sin nåværende form i 1934 med en funkisfasade prosjektert av arkitekt Jens Dunker. I årene 1931-34 var teatret i perioder leid ut til Det Norske Teatret, og etter at teatervirksomheten i familien Ottos regi opphørte i 1959 ble lokalene i to år drevet som Nationaltheatrets Lille scene. Fra 1961 til 1969 ble Centralteatrets lokaler brukt av NRK-Fjernsynet, og senere som bingolokale av Olav Thon. Oslo Nye Teater har siden 1971 sørget for at Centralteatret igjen brukes til sitt egentlige formål.

Dukketeatret, Oslo  Nye Trikkestallen

 • Dukketeatret, en del av Folketeatret, hadde sin første premiere med Gjete kongens harer 17. januar 1953.
 • Folketeatret og Det Nye Teater slås sammen, og dukketeatret blir hetende Oslo Nye Teater – Dukketeatret.
 • 9. oktober 1966, flytter dukketeatret inn i egne lokaler på Frogner Hovedgård, hos Oslo Bymuseum.
 • Oslo Nye Teater – Dukketeatret flyttet videre til Trikkestallen på Torshov, februar 2003. Samtidig skifter dukketeatret navn til Oslo Nye Trikkestallen.

Dukketeatret hadde sin spede begynnelse på Folketeatret da Norsk Dukketeater ved Jane og Agnar Mykle sammen med fire skuespillere fra Folketeatret hadde premiere på Gjete kongens harer den 17. januar 1953. Fra høsten 1953 ble Julian Strøm ansatt som kunstnerisk leder for Folketeatrets Dukketeater, og vi regner ham som grunnlegger for det som i dag er Oslo Nyes dukketeater; Oslo Nye Trikkestallen. Da Folketeatret og Det Nye Teater ble slått sammen i 1959, fulgte Dukketeatret med og ble hetende Oslo Nye Teater – Dukketeatret. Det ble stadig spilt dukketeater i 7. etasje på Folketeatret, men også på Oslo Nye Teater og Victoria Kino. Oppsøkende dukketeater og turnéer fortsatte som før. Ønsket om en selvstendig scene ble etterhvert meget sterk og etter utrettelig innsats av Julian og Birgit Strøm, med god støtte fra daværende teatersjef Mentz Schulerud, kunne Dukketeatret 9. oktober 1966 ha premiere på to enaktere for voksne: Den forvandlede brudgom og Paris dom – i egne lokaler på Frogner Hovedgård, der Oslo Bymuseum holder til. Etter hvert har Bymuseet behov for mer plass, og dukketeatret har behov for mer oppdaterte lokaler, med rom for flere muligheter. Takket være Oslo kommune kunne dukkene flytte inn i et nytt, trygt og godt hjem i Trikkestallen på Torshov i 2003.

TEATERSJEFER:

Oslo Nye Teater A/S:
2014 – : Kim Bjarke
2010 – 2013: Catrine Telle
2002 – 2009: Svein Sturla Hungnes
1996 – 2001: Kjetil Bang-Hansen
1989 – 1996: Janken Varden
1985 – 1988: Per Theodor Haugen
1979 – 1984: Barthold Halle
1967 – 1978: Toralv Maurstad
1962 – 1967: Mentz Schulerud
1959 – 1962: Axel Otto Normann

A/S Scenekunst:
1947 – 1959: Axel Otto Normann
1945 – 1947: Tore Foss
1939 – 1945: Gyda Hambro (Christensen), delvis i samarbeid med Hjalmar Fries
1939 : Otto Carlmar (noen måneder)
1937 – 1939: Victor Bernau

A/S Det nye teater:
1936 – 1937: Einar Sissener, delvis i samarbeid med Fridtjof Mjøen.
1935 – 1936: Gyda Christensen (Hambro)
1934 – 1935: Hjalmar Fries
1933 – 1934: Einar Sissener
1932 – 1933: Gyda Christensen (Hambro)
1931 – 1932: Thomas Thomassen
1928 – 1931: Ingolf Schanche

Se alle ›