I det strengt puritanske samfunnet betød de uforklarlige symptomene at djevelen var på ferde, og det gikk ikke lang tid før anklager om heksekunster spredte seg i Salem. Massehysteri slo om seg, gammelt fiendskap og sjalusi fikk ny næring. Den første henrettelsen fant sted i juni, og den siste i september samme år. Da hadde 14 kvinner, 5 menn og 2 hunder blitt henrettet for heksekunster. Én mann ble i tillegg knust av tunge steiner under forhør.

Over 250 år senere, i 1950-tallets USA intensiveres jakten på kommunister og kommunistiske sympatisører, ledet av den amerikanske senatoren Joseph McCarthy. Tilhengerne av mccarthyismen brukte alle midler for å finne disse «røde avvikerne» i samfunnet: overvåkning, yrkesforbud og internering. Og akkurat som i Salem 1692 ble de anklagede presset til å tilstå for å slippe straff, og til å angi andre. Arthur Miller havnet selv i mccarthyismens søkelys og måtte møte for granskingskommisjonen Un-American Activities Committee. Denne komiteen var alltid på leting etter nye navn, og uttrykket «naming names» ble et kjent begrep i amerikansk politikk. Miller nektet å navngi noen.

Med dette historiske bakteppet ferdigstilte Arthur Miller Heksejakt i 1953, og måtte møte for granskingskommisjonen i 1956. Han skrev senere: «Det var ikke bare fremveksten av mccarthyismen som motiverte meg, men noe som for meg fremstod langt mer merkelig og mystisk. Nemlig det at en politisk kampanje fra ytre høyre var i stand til å skape, ikke kun frykt, men også en ny subjektiv virkelighet som antok nærmest religiøse størrelser. At en sak fremført av latterlige, patetiske menn, var i stand til å lamme tanken selv. Og mest av alt, verre enn alt annet, var det at ens samvittighet ikke lenger var en privatsak, men et statsanliggende.»

Handlingen
Stykket starter med at pastor Parris forsøker å vekke sin datter Betty fra en bevisstløs tilstand. Hun, og flere unge jenter, har blitt syke etter at de ble oppdaget dansende ute i skogen av pastor Parris. Pastoren forhører sin niese Abigail Williams som også var med på dansen, men han finner ingen svar. Og nå er pastor Parris’ stue full av folk som har hørt rykter om heksekunster. Sakte, men sikkert bobler gamle stridigheter og mørke hemmeligheter til overflaten. Og når pastor Hale blir tilkalt fra nabobyen Beverly, og trusselen om straff øker, så begynner de unge jentene å anklage folk i byen for å være hekser, og for å stå i ledtog med djevelen. Dette starter en innbitt kamp for å luke ut ondskapen fra Salem.

Midt i dette står Elizabeth Proctor som til slutt får anklagen rettet mot seg. Anklageren er husstandens tidligere tjenestepike Abigail Williams. Det skal vise seg at Abigail kanskje har skjulte motiver, idet forhistorien mellom henne og Elizabeths mann, John Proctor, nøstes opp. Og John Proctor blir med sin kones fengsling tvunget til å velge: skal han redde seg og sine, eller skal han stå for sannheten, koste hva det koste vil.

Heksejakt er en brutal og nervepirrende beskrivelse av hva som kan skje når massen bestemmer seg for en alternativ sannhet. Når sannhet blir et politisk verktøy, et våpen styrt av begjær, hevnlyst og massesuggesjon. Millers drama beskriver hvordan samfunnsordenen balanserer på en knivsegg, og hvordan alt starter med én liten løgn.

Arthur Miller
Arthur Miller (1915-2005) er en av vår tids største dramatikere. Blant hans mest kjente teaterstykker er Alle mine sønner (1947), En handelsreisendes død (1949), Heksejakt (1953), En utsikt fra broen (1955) og Etter syndefallet (1964). Han mottok en rekke utmerkelser for sitt forfatterskap. Blant svært mange priser finner man blant annet Pulitzerprisen, New York Drama Critics Circle Award, og hele fire Tony Awards for beste teatertekst.

Arthur Miller levde et turbulent og ofte svært offentlig liv. Han var en uttalt liberaler og ateist, en svært populær og produktiv forfatter, anklagd i komiteen for uamerikansk virksomhet, og han var gift tre ganger. Med sin siste kone, fotografen Inge Morath, fikk han to barn, deriblant regissøren og manusforfatteren Rebecca Miller som portretterte sin far i filmen Arthur Miller: Writer.

Arthur Millers liv kan utforskes videre i Millers egen selvbiografi Timebends.

Arthur Miller var fra 1956 til 1961 gift med skuespillerinnen Marilyn Monroe.

The Crucible?
På engelsk har Arthur Millers stykke tittelen The Crucible. Dette ordet kan enten bety en hard prøvelse eller test, en smeltedigel (altså en beholder som tåler svært høye temperaturer som benyttes til å smelte metaller), eller et sted eller situasjon hvor flere krefter står opp mot hverandre. Opprinnelig hadde Miller gitt stykket tittelen Those Familiar Spirits. På norsk, og på flere andre språk, brukes vanligvis oversettelsen Heksejakt.

Fakta og fiksjon
Selv om puritanerne var ivrige arkivarer, så har man få historiske dokumenter fra perioden. Mange av dokumentene er andrehåndsberetninger, påvirket av datidens overtro, og av ettertidens fantasi. Man har for eksempel ingen rettslige referater fra hekseprosessene i Salem. De dokumentene man har er rettslige dokumenter, så som dødsdommer, benådninger, attester, stevninger osv. Svært få førte dagbok den gangen, og de få dagbøkene bevart fra den tiden, ble ofte skrevet flere år i etterkant av hendelsene.

Men noen ting vet vi. Vi vet at niesen til pastor Parris, Abigail Williams ble syk. At tilstanden ble beskrevet som en kropp i sammentrekninger og hyl. Vi vet at hun var 11 år på den tiden, og at hun, sammen med Betty Parris på 9 år, var de første som anklagde andre for heksekunster. Vi vet navnet på alle som ble anklagd og hengt. Vi vet at Abigail Williams anklagde Elizabeth Proctor, men ikke hennes mann, John Proctor. Vi vet ikke hvorfor jentene ble syke, eller om de ble syke i det hele tatt. Og vi vet ikke hvorfor Abigail Williams, blant alle sine anklager, lot være å anklage John Proctor.

Arthur Miller økte i stykket alderen til flere av jentene som var anklagere i rettsprosessen. Abigail Williams’ alder ble økt til 17. Han minket antall dommerskikkelser til å bli noen få sterke representanter for makten. Dessuten diktet han inn sine egne versjoner av deres skjebner, innimellom det som er historiske fakta.

Men med all sannsynlighet må virkeligheten ha vært mye verre enn det Miller beskriver i sin tekst.

For videre lesning anbefales boken The Witches: Salem, 1692 – A History av Stacy Schiff.

Puritanerne i Salem
Den nordøstlige delen av USAs kystlinje var på syttenhundretallet kjent som New England. New Englands befolkning i 1692 var ikke større enn at hele populasjonen ville fått plass på et stort fotballstadion. Og nesten alle av disse var puritanere.

Puritanerne var en fraksjon av engelsk protestantisme som mente at reformasjonen ikke hadde gått langt nok. De ville fjerne enhver form for katolisisme som var igjen i protestantismen. Derfor ble trosretningen forfulgt på to fronter: både av katolikker og protestanter. Derfor endte mange puritanere med å flykte over Atlanteren til USA og New England for å fritt kunne utøve det de mente var den «rene», eller «pure», formen for protestantisme.

Puritanerne hadde en streng og snever oppfatning av religion og moral, hvor Det gamle testamentet spilte en stor rolle. For dem var Guds lov den høyeste lov, og djevelens eksistens var i høyeste grad helt reell. Man tvilte like lite på bibelens ord, som man tvilte på overnaturlig og onde krefter. Og slik mange forfulgte grupper gjør, så definerte de seg etter hva det var som opprørte dem, og slik må nok det puritanske samfunnet for utenforstående fremstå som selvrettferdig, og med liten aksept for andre verdenssyn enn sitt eget.

Heksejakter i dag
Ordet heksejakt kan brukes på to måter: i den faktiske betydningen av ordet, og i overført betydning.

Faktiske heksejakter er i dagens samfunn relativt sjeldne, men de eksisterer i aller høyeste grad fortsatt. Særlig India, Papua Ny-Guinea, Amazonas, Saudi-Arabia og Afrika sør for Sahara er områder hvor dette fortsatt forekommer, ifølge Amnesty International. Statistikk viser at det ofte er barn som blir ofre for slik forfølgelse. Dersom man ser på tallene for seg, kan man faktisk argumentere for at moderne heksejakt tar langt flere liv nå, enn i den perioden vi i dag tenker på som en mørk fortid fylt av overtro og hekser.

Den overførte betydningen av ordet heksejakt, er enhver forfølgelse av mennesker som gjøres til syndebukker eller (feilaktig) påstås å være en trussel. I sin periode som USAs president brukte president Trump ordet «heksejakt» nesten 300 ganger i sine twittermeldinger.

VANLIGE RABATTER

Grupperabatt: Gis ved kjøp av minimum 10 billetter. Vi sender deg billettene kostnadsfritt hvis dette avtales ved bestilling.

Rabatt for pensjonister, trygdede og vernepliktige.

Ca. 50% rabatt for barn t.o.m. 16 år/ studenter/ skoleelever i videregående skole. Gjelder oppsetninger på Hovedscenen og Centralteatret (NB! gjelder ikke gjestespill).

OBOS-rabatt (gjelder ikke oppsetninger i Trikkestallen).

Opplys om rabatt-type ved billettbestilling.