Oslo Nye - Hele byens teater

Kjøp billetter
Kjøp billetter

Styre og ledelse

Arkiv

LEDELSE OSLO NYE TEATER AS

Oslo Nye Teaters ledelse består av teatersjef Kim Bjarke og administrerende direktør Jan Beckmann.

Kim Bjarke, teatersjef og regissør. Tiltrådte som teatersjef for Oslo Nye Teater 1. januar 2014. Regiutdannet ved Statens teaterskole, København. Har vært kunstnerisk leder for Nørrebro Teater i København og hatt et virke som kunstnerisk rådgiver ved diverse institusjonsteatre gjennom 20 år; bl.a. ved Den Nationale Scene og Det Kongelige Teater i København. Har instruert mer enn 100 teateroppsetninger i Skandinavia, deriblant Hvem er redd for Virginia Woolf? ved Oslo Nye.

Jan Beckmann har økonomibakgrunn med MBA fra Arizona State University. Han har lang erfaring som leder for publikums- og kulturvirksomheter. Dette inkluderer markeds- og underholdningssjef ved TusenFryd, adm. dir. i Oslo Spektrum og daglig leder for Drammen Scener som inkluderer Drammens Teater og Union Scene. Han har også vært rådgiver i forbindelse med prosjekteringen av publikumsarenaer i Norge.

STYRET FOR OSLO NYE TEATER AS
Teatrets styre har fem aksjonærvalgte styremedlemmer som velges på generalforsamlingen (Oslo kommune eier 100% av aksjene) og to styremedlemmer som velges blant de ansatte; en fra de teknisk/administrativt ansatte og en fra de kunstnerisk ansatte.

Styret:
Jan Erik Knarbakk
, styrets leder, Oslo kommune
Signe Horn, styremedlem, Oslo kommune
Karin Julsrud, styremedlem, Oslo kommune
Kari J. Spjeldnæs, styremedlem, Oslo kommune
Tord Karstein Rønning Krogtoft, styremedlem, Oslo kommune
Stein Talleraas, styremedlem, ansattes representant
Ingvild Holthe Bygdnes, styremedlem, ansattes representant.

Se alle ›