Oslo Nye - Hele byens teater

Kjøp billetter
Kjøp billetter

Spring awakening: seksuell oppvåkning – fra sorg til glede og berikelse?

Arkiv

Spring Awakening handler om ungdom, pubertet og seksualitetens kår, og bygger på den tyske forfatteren Frank Wedekinds drama Vårløsning fra 1891. Stykket ble omskrevet til musikal i 2003, hvor tekst og scene forholder seg til orginalmanus, en spennende blanding av gammelt stoff og ny musikk i en fusjon mellom moral, seksualitet og rock’n roll.  Vårløsning skildrer unge menneskers seksuelle oppvåkning på 1890-tallet, med et kritisk syn på voksenkulturens dobbeltmoral og snevre syn på kropp, seksualitet, homofili og overgrep. Stykket ble sett på som veldig provoserende og tabubelagt, og ble derfor bannlyst og forbudt å oppføre i flere tiår – og er sikkert fortsatt kontroversielt i mange kulturer.

Historien handler om Melchior, hans angstfylte venn Moritz, Wendela og en gjeng av jevnaldrende ungdommer, som alle er i ferd med å oppdage sin seksualitet. Melchior gjør opprør mot og ­fordømmer det autoritære vok­­s­­­en­­sam­­­­­­funnet, som han og hans venner tvinges til å vokse opp i. Han opplever en heftig og stormfull forelskelse med Wendela, som blir gravid og tvinges til abort. Ungdommene prøver å forstå sine spirende seksuelle følelser, men møter motstand fra skolen, kirken og foreldrene. Manglende åpenhet, toleranse og opplysning medfører at ungdommene opplever mye motstand og negativt i sine første spirende seksuelle gleder, noe som fratar dem muligheten til å bli selvstendige og harmoniske mennesker. De voksne er på sin side bekymret for utviklingen, det moralske forfall og å miste kontrollen over kommende generasjoners seksualitet.

SPRING AWAKENING I ET HISTORISK PERSPEKTIV 
Gjennom generasjoner har voksensamfunnet vært opptatt av å beskytte og styre ungdommens seksualitet inn på «riktige veier». Forutsetningene for å oppleve lyst og seksualliv er biologiske og ligger i oss fra fødselen av. Hvordan seksualiteten kommer til uttrykk («når, hvor, hvordan, hvorfor og med hvem») er kulturelt bestemt. Hver kultur har sine rådende grunnleggende normer for seksuell atferd, hvor de enkelte individer sosialiseres inn i den tillatte og ønskelig atferden – som sees på som «normal» og «naturlig». Hva som er «normalt» og riktig seksualatferd varierer i ulike kulturer og forandres over tid.

1890-tallets Europa var sterkt preget av et undertrykkende og restriktivt syn på seksualitet, preget av fornektelse og fortielse. Seksuelle handlinger skulle kun foregå innenfor ekteskapet, hvor forplantning var hovedmålet. Seksualliv som ikke angikk reproduksjonen ble sett på som avvikende og forbudt. Seksuallivet hadde ingen egenverdi, seksuell lyst og glede var ikke et tema. Kvinnen var mannen underlegen. Man hadde ingen forståelse for at kvinnen hadde egne seksuelle behov, hun var et redskap for mannens seksualitet og formeringen.

Voksensamfunnet så en fare i la seksualiteten komme til uttrykk. Unge mennesker måtte beskyttes mot sin seksualitet og moralens forfall. Seksualopplysning var derfor ikke på dagsorden verken i skolen eller hjemme. Kunnskapsnivået om kropp og seksualitet var meget begrenset. Dette restriktive synet på seksualitet medførte fordommer, vrangforestillinger, dobbeltmoral og mye ulykke i folks liv. Onani ble sett på som unormalt og farlig, noe som kunne medførende «galopperende kreft», tæring og det som verre var. Homofili ble oppfattet som en sykdom. Prostitusjon, kjønnssykdommer og uønskede svangerskap var vanlig. De som ble rammet av dette ble fordømt og utstøtt, dette gjaldt spesielt kvinner. Prevensjonsmetoder og medisiner mot kjønnssykdommer fantes ikke. 

SEKSUALITETENS KÅR FRA 1890-TALLET OG TIL I DAG
Mye har skjedd i forståelsen av og åpenhet omkring pubertet og seksualitet siden dette stykket ble skrevet. Vårt samfunn har sakte men sikkert utviklet seg i retning av en kultur med et mer åpent og inkluderende seksualsyn, hvor seksualiteten blir sett på som en normal og naturlig del i menneskers liv, hvor både seksuell lyst, nytelse og glede har en verdi for begge kjønn. Denne utviklingen kom ikke av seg selv og har vært og er en stadig kamp mellom ulike syn i vårt samfunn, hvor ulike generasjoner av ungdom ofte har vært pådrivere.

Fra begynnelsen av 1900-tallet skjedde det en radikal nytenkning rundt seksualitet i visse fagmiljøer, med utvikling av ny medisinsk kunnskap og forskningsbasert viten om kropp, seksualitet og seksuell atferd. Den norske prestedatteren Elise Ottesen-Jensen startet på 1930-tallet RFSU (Riksforbundet For Sexuell Upplysning) som drev med seksualopplysning og produksjon og tilpassing av pessarer, og senere kondomer. Samtidig startet en gruppe radikale norske leger under ledelse av senere helsedirektør Karl Evang, Tidsskrift for seksuell opplysning. De drev med folkeopplysning om seksualitet og helse for ungdom og voksne – til stor forargelse for noen, til glede for mange. Dette var starten på seksualopplysningen og økende åpenhet i det norske samfunn.

«Jeg drømmer om den dagen da alle barn er velkomne, alle menn og kvinner er     likestilte – og seksualiteten et uttrykk for inderlighet, nytelse og ømhet».
Elise Ottesen Jensens visjon i 1932                                                                                                                                                                                            

Muligheten for å beskytte seg mot både uønskede svangerskap og kjønnssykdommer ble etter hvert allment akseptert og tilgjengelig, noe som startet med at kondomer ble mer tilgjengelig. «Den seksuelle revolusjon» startet med p-pillenes inntog i 1960-årene. Kvinnefrigjøringen på 1960-70-tallet førte utviklingen videre med økt forståelse for kvinners rettigheter og seksualitet. I dag fins det mange ulike metoder for å forebygge uønskede svangerskap og kjønnssykdommer. De fleste vanlige kjønnssykdommer kan behandles med medisiner. Lover og forskrifter har lovfestet ulike rettigheter og plikter. Dette har bidratt til å styrke seksualitetens kår i dagens samfunn både for barn, ungdom og voksne, bl.a retten til selvbestemt abort, ekteskapsloven som også inkludere homofile, forbud mot seksuell diskriminering, seksualisert vold, omskjæring, overgrep etc.

HVILKEN AKTUALITET HAR DENNE MUSIKALEN FOR­ ­DAGENS UNGDOM?
Stadig nye grupper ungdommer berøres av pubertet og seksuell oppvåkning, årlig kommer ca. 60.000 i puberteten i Norge. Filosoferingen om kropp, selvbilde og seksualitet vil alltid være like aktuelt, og stopper ikke med puberteten. Selv om kunnskapen, åpenheten og mulighetene for kommunikasjon om seksualitet blant ungdom i vår kultur har endret seg, ties det ofte om det som er vanskelig og skamfullt. Fortsatt har ungdom mange spørsmål om kropp og seksualitet. Norge har blitt et flerkulturelt samfunn hvor noen ungdommer kan oppleve sin seksuelle oppvåkning i like strenge kulturer som i musikalen. Dette kan dreie seg om åpenhet, kjønnsroller, kledsel, forbud mot onani, forbud mot sex utenfor ekteskapet, arrangerte ekteskap, tvangsekteskap, omskjæring, utstøting av homofile etc. Det foregår stadig en debatt om dette og også om eksistensen av et «moralpoliti» i visse flerkulturelle miljøer i Oslo, hvor tilhengere av en seksuelt restriktivt kultur tillater seg å irettesette sine medmennesker.

HVILKE UTFORDRINGER STÅR VI OVERFOR I DAGENS NORGE?                                                           
Har vi gått for langt i vår seksualliberale utvikling? Hva er medaljens bakside?
På tross av at mye er forandret i retning av økt åpent og inkluderende syn på seksualiteten i vårt samfunn står vi overfor mange utfordringer – fortsatt høy forekomst av ubeskyttet sex, uønskede svangerskap og kjønnssykdommer. Dette er et tankekors i et samfunn hvor vi har tilgjengelig opplysning, lett tilgang på prevensjonsmetoder og gratis helsetilbud og behandling for kjønnssykdommer. Noe av forklaringen kan være at de færreste av oss er rasjonelle når vi er «beruset» av forelsket eller seksuell lyst, og kanskje også andre rusmidler i tillegg? 

Flere hevder at vi lever i seksualfokusert samfunn som skaper unødig press spesielt på ungdommen. Økt fokus på «den perfekte kropp» fører til at mange ungdommer sliter med å akseptere egen kropp, sitt selvbilde og også sin seksualitet. Dette har medført sterkt press spesielt på jenter om slanking, ekstrem trening, men også økende psykiske problemer som vrangforestillinger om eget utseende, spiseforstyrrelser, sosial angst og depresjon. Mange har ønske om «å fikse på kroppen», og frekvensen av kosmetisk kirurgiske inngrep er raskt økende.

Ungdom som utsettes for uønsket seksuell oppmerksomhet, sexpress, seksualisert vold, seksuelle overgrep og incest er også en alvorlig bekymring. Dette kan gi en vanskelig seksuell oppvåkning, betydelige psykiske reaksjoner og seksuelle problemer som voksen. Seksualiteten i det flerkulturelle Norge hvor mange ungdommer vokser opp i 2 forskjellige kulturer med ulike seksuelle rammer og kjøreregler, vil gi oss mange utfordringer framover. 

Ungdom i seksuell oppvåkning har til alle tider bekymret foreldre og vil sikkert fortsette å gjøre det i videre generasjoner. Forskning om ungdom kan berolige både ungdommen og foreldre. Tilstanden går over. De fleste passerer puberteten uten særlige problemer, noen trenger litt hjelp og noen få får problemer som krever mer faglig hjelp. For foreldre er det viktig å være tålmodige, være tilstede, ha klare på grenser – og sørge for at ungdommen kan ha andre tilgjengelige voksenpersoner som de kan snakke med og være fortrolige med ved behov.

Spring Awakening vil kunne lære dagens ungdom og voksne noe om seksualitetens sorger og gleder, påvirke til større åpenhet og gi noen ettertanker. Det er viktig å huske at veldig mange mennesker rundt omkring i verden fortsatt må leve med sin seksualitet under tilsvarende vanskelige forhold som beskrevet i dette stykket.

Kjell-Olav B. Svendsen lege og sexolog

«Uansett hva du gjør med deg selv – om du går til sengs med piker eller gutter – eller hva i all verden du finner på å gjøre med dem eller deg selv; så finnes det på dette området ikke annen moral enn den, som gjelder på alle livets områder: redelighet, mot og ­alminnelig menneskelighet og hensynsfullhet. Som i alle andre forbindelser gjelder det at også innenfor kjønnslivet er det galt å skade andre.»

Fra romanen Uten en tråd av Jens Bjørneboe (1966)
(ble forbudt ved dom 1967 etter anklage om å være pornografi
 

Se alle ›

Aud schønemann-prisen til birgitte victoria svendsen - 4. november 2013

Les hele saken ›

Ny adm. dir. og toleder-modell på oslo nye teater fra nyttår - 30. oktober 2013

Les hele saken ›

Ti vil bli administrerende direktør på oslo nye teater - 21. august 2013

Les hele saken ›

Neste kamp – en hundreårskrønike fra vålerenga på hovedscenen - 3. juni 2013

Les hele saken ›

Bystyret har i kveld bestemt at oslo nye teater blir prosjektteater. - 7. mars 2013

Les hele saken ›

Teatersjef ved oslo nye teater med tiltredelse 1. januar 2014 - 13. september 2012

Les hele saken ›

Jonas gardell på hovedscenen fredag 7.- og lørdag 8. oktober - 3. oktober 2011

Les hele saken ›

Jonas gardell på hovedscenen fredag 7/10 og lørdag 8/10 - 3. oktober 2011

Les hele saken ›

Se filmer fra våre forestillinger på smarttelefonen! - 6. september 2011

Les hele saken ›

Møt den farligste mannen fra chicagos underverden i grensen! - 5. april 2011

Les hele saken ›

Baby universe – supertilbud for nyhetsbrevmottagere! - 24. mars 2011

Les hele saken ›

Vår for min indre musikant – mel brooks om the producers - 20. januar 2011

Les hele saken ›

Underholdningsteatrets ridder – intervju med anders aldgård - 20. januar 2011

Les hele saken ›

Vår for min indre musikant – mel brooks om the porducers - 20. januar 2011

Les hele saken ›

Sjarmerende tanntroll premiereklare på trikkestallen - 11. januar 2011

Les hele saken ›

Flammende forsvar for oslo nye teater i dagbladet - 23. november 2010

Les hele saken ›

Hilde louise asbjørnsen vant dirigentkonkurransen maestro - 15. november 2010

Les hele saken ›

Hilde louise andersen vant dirigentkonkurransen maestro - 14. november 2010

Les hele saken ›

For konge og fedreland – shabana rehman i nasjonens tjeneste - 2. november 2010

Les hele saken ›

Ferske beats, blodig gatejustis, ung kjærlighet og shakespeare - 27. oktober 2010

Les hele saken ›

Opplev trollbyen i produksjon! under oslo kulturnatt - 15. september 2010

Les hele saken ›

Prosjektarbeid for lærere i 10. klasse og videregående skole - 24. august 2010

Les hele saken ›

The producers – neste store musikal på oslo nye teater - 17. august 2010

Les hele saken ›

Oslo nye teater ønsker velkommen til åpnet hus lørdag 21. august - 17. august 2010

Les hele saken ›

Prisbelønnet roman av karsten alnæs storsatsning på oslo nye teater - 4. juni 2010

Les hele saken ›

Kurt koker hodet: intervju med erlend loe og johannes joner - 27. april 2010

Les hele saken ›

På scenekanten-arrangement med kreftforeningen 16. februar - 8. februar 2010

Les hele saken ›

Møt muldvarpen vår på tanum karl johan 13. februar - 8. februar 2010

Les hele saken ›

På scenekanten-arrangement med kreftforeningen tirsdag 16. februar - 8. februar 2010

Les hele saken ›

Spring awakening: seksuell oppvåkning – fra sorg til glede og berikelse? - 26. januar 2010

Les hele saken ›

Spring awakening: finnes det en plass for meg? av kjersti horn - 26. januar 2010

Les hele saken ›

Kalenderpikene: skjebnedager – historien om kalenderpikene - 15. januar 2010

Les hele saken ›

Kalenderpikene: hva er the women´s institute (wi)? - 15. januar 2010

Les hele saken ›

Jo strømgren i samarbeid med tysk kunstner om hamsun-forestilling - 24. november 2009

Les hele saken ›

Aud schønemann-prisen til skuespiller jan martin johnsen - 22. oktober 2009

Les hele saken ›

Få med deg høstsonaten og på scenekanten onsdag 7. oktober - 1. oktober 2009

Les hele saken ›

Festforestilling til inntekt for aud schønemann-statue - 1. oktober 2009

Les hele saken ›

Få med deg høstsonaten og på scenekanten 7. oktober - 1. oktober 2009

Les hele saken ›

Festforestilling til inntekt for aud schønemann-skulptur - 1. oktober 2009

Les hele saken ›

Høstferietilbud på peer gynt – en vandreforestilling - 23. september 2009

Les hele saken ›

Studiemateriell for peer gynt-en vandreforestilling - 14. september 2009

Les hele saken ›

Peer gynt-en vandreforestilling: om de medvirkende - 10. september 2009

Les hele saken ›

Intensjonsavtale mellom kirkens nødhjelp og oslo nye teater - 9. juni 2009

Les hele saken ›

Norsk dramatikkfestival 2009 går av stabelen denne uken! - 25. mai 2009

Les hele saken ›

Avlyst forestilling edvard munch-alfa og omega i kveld - 18. februar 2009

Les hele saken ›

Edvard munch-alfa og omega: intervju med øystein røger - 4. februar 2009

Les hele saken ›

Siste forestillinger på singin’ in the rain og et dukkehjem - 3. november 2008

Les hele saken ›

Sesongpremiere på jul i blåfjell og jul med prøysen og snekker andersen. - 29. oktober 2008

Les hele saken ›

Ønsker å vise en mindre glossy side av virkeligheten - 26. august 2008

Les hele saken ›

Bli kjent med måne for livets stebarn på litteraturhuset - 14. august 2008

Les hele saken ›

Askeladden og de tre prinsesser i berget det blå: om de som står bak - 1. april 2008

Les hele saken ›

Askeladden og de tre prinsesser i berget det blå – rolleliste - 1. april 2008

Les hele saken ›

Elektra: mennesker og bjørner gjennom tusener av år - 11. mars 2008

Les hele saken ›

Moderne elektra får urpremiere på oslo nye centralteatret - 6. februar 2008

Les hele saken ›

Singin’ in the rain: historien om singin´in the rain - 24. januar 2008

Les hele saken ›

Singin´in the rain: stepp – en danseform i utvikling - 24. januar 2008

Les hele saken ›

Singin`in the rain: den stumme eller den støyende kunst? - 24. januar 2008

Les hele saken ›

Ryktene svirrer som sjokkerende kjærlighetsforhold. - 24. oktober 2007

Les hele saken ›

Lønns- og personalkonsulent søkes – fast stilling - 8. oktober 2007

Les hele saken ›

Breaking the waves: med et hjerte av gull kan mirakler skje … - 30. august 2007

Les hele saken ›

Breaking the waves: en historie om tro og kjærlighet - 30. august 2007

Les hele saken ›

Arsenikk og gamle kniplinger: om hyllebærvin og arsenikk - 30. august 2007

Les hele saken ›

Arsenikk og gamle kniplinger: menn som kvinner og vice versa - 30. august 2007

Les hele saken ›

Møt saabye christensen til debatt på centralteatret - 19. april 2007

Les hele saken ›

Spellemann på taket: hva vi forlater? ikke stort, bare anatevka - 14. mars 2007

Les hele saken ›

Trenger du en vitamininsprøytning for å komme igjennom vinteren? - 28. februar 2007

Les hele saken ›

Oslo nye teater as søker vikar for markedskonsulent - 31. januar 2007

Les hele saken ›

Audition: 7 mannlige dansere med stepp- og sangerfaring - 22. januar 2007

Les hele saken ›

En himmel full av stjerner: å være vanlig i mediene - 17. januar 2007

Les hele saken ›

En himmel full av stjerner: du kommer til å bli kjendis - 17. januar 2007

Les hele saken ›

Himmel full av stjerner: du kommer til å bli kjendis - 17. januar 2007

Les hele saken ›

Oslo nye teater as søker leder for rekvisittavdelingen - 9. januar 2007

Les hele saken ›

Vinneren av kjempesjansen er spellemann i spellemann på taket - 29. november 2006

Les hele saken ›

Kjempesjansevinner har startet prøver på spellemann på taket - 27. november 2006

Les hele saken ›

Kjempesjansevinner ihar startet prøver på spellemann på taket - 27. november 2006

Les hele saken ›

Oslo nye teater søker statister til en himmel full av stjerner! - 11. oktober 2006

Les hele saken ›

Om bruk av rollespill i litteraturundervisningen - 15. september 2006

Les hele saken ›

Teacher-in-role as «polonius» – students-in-role as rosenkrantz and guildenstern – as exposition - 15. september 2006

Les hele saken ›

Anders jahres kulturpris til svein sturla hungnes - 11. september 2006

Les hele saken ›

Manndomsprøven: alderdomsprøven av s. b. osvold - 8. september 2006

Les hele saken ›

Spellemann på taket neste musikal ut på oslo nye teater - 7. september 2006

Les hele saken ›

Ibsenfestivalen med peer gynt på oslo nye centralteatret - 24. august 2006

Les hele saken ›

Ulv og engel – møt leonard cohen på oslo nye hovedscenen - 3. mai 2006

Les hele saken ›

Fruen fra det indiske hav: bollywood-verdens største - 13. mars 2006

Les hele saken ›

Skulle det dukke opp flere lik er det bare å ringe… - 25. november 2005

Les hele saken ›