Oslo Nye - Hele byens teater

Kjøp billetter
Kjøp billetter

For skoler

Arkiv

Skoleaktiviteter

Hvert år lager Oslo Nye Teater flere forestillinger for barn og unge. Vi samarbeider med Den kulturelle skolesekken om å få vist disse til skoleelever i Oslo. Vi har også egne skoletilbud (se under) og lager undervisningshefte til flere av våre forestillinger. Vi hjelper gjerne til med å skape en egnet ramme rundt teaterbesøket, og kan arrangere følgende aktiviteter ved kjøp av billetter:

Omvisning:
Omvisninger arrangeres på dagtid.

Skuespillermøte:
Vi tilbyr en 20 minutters samtale hvor klassen får mulighet til å stille spørsmål, og skuespillere/ regissør forteller om forestillingen og arbeidet rundt. Dette vil vanligvis skje etter forestillingen.

Bedriftsbesøk for Programfag for valg:
Vi tilbyr også skreddersydde besøk for klasser i Programfag for valg. Omvisning med innsyn i teatrets virke og møte med et bredt spekter av yrkesgrupper.

Kontaktinfo:
For skoleaktiviteter, kontakt Jan Erik Urdshals:
jan-erik.urdshals@oslonye.no / tlf. 22 34 86 82
og vi finner sammen frem til en dato og et opplegg som passer.

Skoleaktuelt våren 2017:

851x314-hvemHarÆren

Hvem har æren? – en komedie om æresdrap – tilbud til alle skoler fra 10-trinn og oppover:
Billetter til elever à kr. 100,- + 1 lærer gratis pr. klasse.
NB! Osloskoler kan søke «Bonusproduksjon» hos Den kulturelle skolesekken i Oslo, slik at de kan få dekket utgiftene til billettene på Hvem har æren? – en komedie om æresdrap.

 

FB_Tigerstadskids_v3 (2)

Oslo Nye Teater har inngått et samarbeid med Tigerstadsteatret. Vårt første samarbeidsprosjekt heter Tigerstadskids. Tigerstadsteatret har invitert alle Oslos 4.-6. klasser gratis til teaterinstallasjonen Tigerstadskids i Rådhushallen 21. – 30. april:
Skoleinvitasjon Tigerstadsteatret

Billettbestilling:
Billettbestilling til Oslo Nye Teaters forestillinger kan gjøres i billettluken: tlf. 22 34 86 80
eller via e-post salg@oslonye.no.

Dere kan selv hente billettene i billettluken på teatret og betale der innen en gitt frist, eller vi sender faktura og billetter i posten. Vi tillater også bruk av rekvisisjon ved avtale.

Velkommen til gode teateropplevelser på Oslo Nye Teater!

Se alle ›
Tilrettelagt av Solid Media Group